15.12.2021 | Operativo Verano Seguro

Uruguay ya no pedirá segundo test PCR a turistas que ingresan